Welkom bij Ondernemers Actief Wij helpen u met raad en daad

Nieuws

Vacature Payroll Dossierbeheerder

Payroll dossierbeheerder (m/v) met basiskennis van loonberekeningen. (IBO mogelijk) (voltijds/deeltijds – uren te bespreken)

Lees meer

Arbeid gepensioneerden 2017

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Werknemers die een rustpensioen genieten en verder werken in het kader van een toegelaten activiteit, bouwen geen bijkomende pensioenrechten meer op. Voor ex-mijnwerkers, ambtenaren, onderwijzend personeel en andere statuten gelden bijzondere bepalingen.

Lees meer

Subsidies voor uw KMO

Ondernemers Actief is sinds februari 2017 een erkende dienstverlener voor de kmo-portefeuille. We behaalden deze erkenning dankzij een doorgedreven audit, gevoerd door Brand Compliance, gecertificeerd door Vlajo/Agentschap Ondernemen.

Lees meer

Mijn werknemer wordt trotse ouder! Wat met geboorteverlof?

Het recht op geboorteverlof ontstaat bij de geboorte van het kind van uw werknemer. Onderstaande voorrangsregels bepalen wie recht heeft op dit geboorteverlof. Als er een wettelijke afstammingsband is met de vader, komt het verlof enkel aan de wettelijke vader toe.

Lees meer

Voordeel alle aard bedrijfswagens - Referentie CO2-uitstoot 2017

In het Belgisch staatsblad van 22 december 2014 werd de referentie-CO2-uitstoot voor diesel- en benzinewagens gepubliceerd. Deze hebben tot gevolg dat het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens in 2017 stijgt. Het treedt op 1 januari 2017 in werking.

Lees meer

Flitscontroles

In het weekend van 25 tot en met 27 november zullen horecazaken in heel het land gecontroleerd worden. De kans dat u een controleur over de vloer krijgt, is dus groot. Die flitscontroles hebben vooral een preventief en ontradend karakter waarbij de inspectiediensten vooral informerend en begeleidend zullen werken. Worden er zware inbreuken vastgesteld dan zullen die uiteraard wel worden bestraft.

Lees meer