Onze nieuwsberichten


Federal Learning Account ('FLA')

Ondernemers Actief - Federal Learning Account ('FLA')

Na de verplichte opmaak van een jaarlijks opleidingsplan en het individuele opleidingsrecht voor iedere werknemer komt er een derde opleidingsverplichting: de registratie van alle opleidingen in de FLA.

Voorgaande opleidingsverplichtingen gelden in principe pas vanaf 20 werknemers (hier kan in bepaalde gevallen wel van afgeweken worden via een sectorcao). Maar de registratie van opleidingen in de FLA zou voor elke werkgever van toepassing zijn. 

Wat is de FLA?

De ‘FLA’ is een nieuwe online overheidsdatabank waarop werkgevers alle formele en informele opleidingen van hun werknemers moeten registreren. De online tool moet het volgen van opleidingen en het beheren van opleidingsrechten eenvoudiger en transparanter maken, zodat de werknemers een globaal overzicht krijgen van hun opleidingsrechten. Dit kadert in het opzet van de wetgever om in te zetten op de vorming en de opleiding van werknemers. De wet bepaalt dat zowel formele als informele opleidingen die betrekking hebben op het werk of de functie zelf geregistreerd moeten worden.

Je kan de applicatie terugvinden op de website van de RSZ :

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/careerpro-fla/index.htm

De FLA is op 1 april ‘live’ gegaan als bètaversie, terwijl de officiële versie pas op 1 juni 2024 zal worden gelanceerd. Werkgevers zullen vanaf 1 juni 2024 gedurende 6 maanden de tijd hebben om de nodige gegevens voor opleidingen in 2024 te registreren, met een uiteindelijke deadline op 30 november 2024.

Werkgeversorganisaties vinden de termijn van 30 november 2024 onhaalbaar en dringen aan op verder uitstel. Ze vragen een volwaardig pilootproject, een oplossing van alle openstaande vragen zodat alle onduidelijkheden worden weggewerkt en voldoende tijd zodat werkgevers zich hier financieel en administratief op kunnen voorbereiden. 

Wordt vervolgd…