Onze nieuwsberichten


Onkostenvergoeding thuiswerk

Ondernemers Actief - Onkostenvergoeding thuiswerk

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen een forfaitaire kantoorvergoeding geven.

Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers.

Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden:

  • 1 kalenderdag / week
  • 2 maal 1/2de werkdag/week
  • 2 uur/dag in 5-dagenweek
  • 1 week / maand.

Het maximum bedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding voor telewerk/thuiswerk/bureaukosten stijgt vanaf 01.06.2024 van 151,70 euro naar € 154,74 euro/maand. 

Wij passen deze niet automatisch aan.

Als u dus nu al een thuiswerkvergoeding voorziet en u wenst deze aan te passen naar de nieuwe maxima stuur daar dan even een mailtje voor en dan doen we het nodige.

Geeft u nog geen thuiswerkvergoeding maar wenst u dat wel in de toekomst mag u ons uiteraard ook contacteren.