Onze nieuwsberichten


Wijzigingen Flexi Jobs

Ondernemers Actief - Wijzigingen Flexi Jobs

Op 29.12.2023 is er een nieuwe regelgeving omtrent flexijobs gepubliceerd in het B.S. Deze herziene regelgeving resulteert o.a. in een verruiming van de sectoren waarin vanaf 01.01.2024 flexi-jobs kunnen worden ingezet. 

U kan hieronder een overzicht vinden van de sectoren waar flexijobs momenteel mogelijk zijn:

 

PC 112: garagebedrijf

PC 118 subsectoren:

     PC 118.03: industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij;

     PC 118.07 brouwerijen en mouterijen;

     PC 118.08 drankennijverheid;

     PC 118.09 groentenijverheid;

     PC 118.10 vruchtennijverheid;

     PC 118.11 vleesnijverheid;

     PC 118.12 zuivelproducten;

     PC 118.14 chocoladefabrieken – suikerbakkerij;

     PC 118.21 aardappelverwerkende nijverheid;

     PC 118.22 aardappelschilbedrijven.

PC 119: handel in voedingswaren

PC 132: ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

PC 140 subsectoren >

               PC 140.05: het paritair subcomité voor de verhuizing

               PC 140.01: het paritair subcomité voor de autobussen en de autocars

PC 144: landbouw (opgelet, deze zijn al in gesprek om flexi tewerkstelling uit te sluiten binnen de sector dus contacteer ons zeker eerst)

PC 145: tuinbouw (opgelet, deze zijn al in gesprek om flexi tewerkstelling uit te sluiten binnen de sector dus contacteer ons zeker eerst)

PC 200: de tewerkstelling als bediende bij een werkgever met als hoofdactiviteit autorijscholen zoals omschreven in NACE-code 85.531

PC 201: zelfstandige kleinhandel

PC 202: bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

PC 202.01: middelgrote levensmiddelenbedrijven

PC 223: sport

PC 302: horeca

PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen

PC 304: vermakelijkheidsbedrijf (met uitsluiting van de artistieke, artistiek-technische en -ondersteunende functies)

PC 311: grote kleinhandelszaken

PC 312: warenhuizen

PC 314: kappersbedrijf schoonheidszorgen

PC 320: begrafenisondernemingen

PC 322.00: uitzendkrachten als de gebruiker onder één van de vermelde PC’s valt;

PC 323: beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden

PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten (met uitsluiting van de zorgfuncties), en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 en 88102 (met uitsluiting van de zorgfuncties).

 

Buiten de sectoren is het ook mogelijk voor:

 • Private of publieke werkgevers en de werknemers die zij tewerkstellen in functie van redder in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand, en alleen voor werknemers die een diploma van redder hebben.
 • Enkel de functies die verbonden zijn aan een NACE-code zoals hierna bepaald en die rechtsreeks verband houden met de organisatie van een evenement zelf, bij de werkgevers uit de privé-sector, wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit één van de volgende activiteiten:
 • de beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90.011) alsook de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90.012);
 • het ontwerp en bouw van podia (NACE 90.022);
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90.023);
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90.029);
 • de beoefening van scheppende kunsten (NACE 90.031);
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90.032);
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90.041);
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90.041);
 • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen (NACE 90.042);
 • de organisatie van congressen en beurzen (NACE 82.300);
 • de organisatie van sportevenementen (NACE 93.199);
 • verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (NACE 77.292);
 • verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken-en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (NACE 77.293);
 • verhuur en lease van tenten (NACE 77.392);
 • verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (NACE 77.399) 

Bovendien is er een OPT-out en OPT-in voorzien.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

 • In sectoren waar het systeem van de flexi-jobs van toepassing is vanaf 1 januari 2024 kunnen de sociale partners ervoor kiezen om:
 • het systeem geheel of gedeeltelijk uit te sluiten (opt-out);
 • en, na deze beslissing, het systeem van de flexi-jobs geheel of gedeeltelijk toe te staan (opt-in).
 • In sectoren die voornamelijk afhangen van de privésector waar het systeem van de flexi-jobs niet van toepassing is (op 31.12.2023 of ingevolge de uitbreiding van 01.01.2024), kunnen de sociale partners overeenkomen om het:
 • systeem van de flexi-jobs geheel of gedeeltelijk toe te staan (opt-in);
 • systeem van de flexi-jobs geheel of gedeeltelijk uit te sluiten (opt-out).

In beide gevallen wordt de toestemming of de uitsluiting verleend bij Koninklijk Besluit na een unanieme vraag van het paritair comité.

In sectoren waar het systeem van de flexi-jobs reeds van toepassing was op 31.12.2023 is geen uitsluiting toegestaan.

 

 

Buiten de uitbreiding van de sectoren is er er ook een

 • Aanscherping van de voorwaarde geweest, zo kan er o.a. geen tewerstelling als flexi meer plaats vinden binnen een vennootschap die verbonden is met de vennootschap waar de werknemer-flexi een arbeidsovereenkomst heeft.
 • Verhoging van de bijzondere bijdrage als werkgever van 25% naar 28%
 • Wijziging van de loonsvoorwaarde daar het vastgelegde flexiloon enkel nog in PC 302 van toepassing is, de andere sectoren moeten flexi’s betalen volgens de baremalonen van hun sector
 • Invoeren van een jaarlijks fiscaal plafond van 12.000 euro voor inkomsten uit flexi jobs, hierboven is er geen fiscale vrijstelling meer (uitgezonderd gepensioneerde)

 

De volledige wijzigende reglementering kan u terugvinden op de site van de sociale zekerheid >

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates#uitbreiding-flexi-arbeid-en-nieuwe-regelingen-22-12-2023

 

En uiteraard staan wij ook ter beschikking bij vragen.