Onze nieuwsberichten


Planning Feestdagen 2022

Ondernemers Actief - Planning Feestdagen 2022

Soms valt een feestdag samen met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag). Dan moet de werkgever die feestdag binnen hetzelfde jaar vervangen door een dag waarop men normaal wel werkt in de onderneming.


Hierdoor blijft het recht op 10 feestdagen per jaar in de onderneming gewaarborgd.


 In 2022 valt Nieuwjaar (1 januari) op een zaterdag. Het Feest van de Arbeid (1 mei) en Kerstmis (25 december) vallen op een zondag. Als zaterdag en/of zondag inactiviteitsdagen zijn in de onderneming, moet de werkgever deze feestdagen vervangen.


 De bepaling van de vervangingsdag verloopt via een cascaderegeling en kan zowel collectief als individueel gebeuren. Wanneer men de vervangingsdag niet heeft kunnen vastleggen op één van deze niveaus, verschuift de feestdag naar de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming volgt op de feestdag (dikwijls een maandag).


 De werkgever moet de beslissing of het akkoord over de overeengekomen vervangingsdagen op een plaats uithangen die voor het personeel zichtbaar is. Hij moet ook een kopie van dit bericht toevoegen aan het arbeidsreglement.


Een tweede kopie bezorgt de werkgever aan Toezicht Sociale Wetten binnen acht dagen nadat een akkoord is bereikt. 

 

De werkgever moet de vervangingsdagen voor 2022 vóór 15 december 2021 bekendmaken aan de werknemers.

 

Natuurlijk helpt Ondernemers Actief u om deze op een correcte en tijdige manier door te geven. Contacteer ons vandaag nog om u hierbij te helpen.