LAATSTE NIEUWS


Subsidies voor uw KMO

Ondernemers Actief - Subsidies voor uw KMO

KMO-portefeuille

Ondernemers Actief is sinds februari 2017 een erkende dienstverlener voor de kmo-portefeuille. We behaalden deze erkenning dankzij een doorgedreven audit, gevoerd door Brand Compliance, gecertificeerd door Vlajo/Agentschap Ondernemen.

Sinds april 2016 is de kmo-portefeuille grondig gewijzigd. De jaarlijkse totaalsubsidie voor kleine ondernemingen stijgt tot 10.000 € per jaar (voor opleiding en advies samen) en de aanvraagprocedure vereenvoudigt. Hier leest u welke stappen u moet ondernemen om een subsidieaanvraag in te dienen en zo als kleine onderneming tot 40% van uw advies- of opleidingskosten te recupereren (30% voor middelgrote ondernemingen).

Waarvoor kunt u de KMO Portefeuille bij ons gebruiken.

  • Advies met betrekking tot verbeteren van uw bedrijfscultuur

o   door middel van een momentopname/scan van uw huidige bedrijfsklimaat brengen we uw pijnpunten in kaart.

o   We omschrijven duidelijk welke situaties er zich op de werkvloer voordoen en geven u inzicht in mogelijke oplossingen.

  • Advies rond het opstellen van functieprofielen en ondersteuning bij de opmaak van deze profielen.

o   Wij gaan na welke functies momenteel in uw bedrijf aanwezig zijn.

o   Na een analyse bij uw werknemers zetten we in kaart welke opdrachten zij daadwerkelijk uitoefenen.

o   We gaan na in hoeverre de functies overeenkomen met de profielen en stellen eventueel een aanpassing voor.

  • Advies bij en opzetten van projecten rond personeelsrotatie en optimalisatie van de personeelsbezetting.

o   Door middel van uw organigram zetten we de huidige personeelsbezetting duidelijk in kaart.

o   Met de functieprofielen die aanwezig zijn gaan we na of de personeelsbezetting voldoende en gevarieerd genoeg aanwezig is.

o   We maken samen een nieuwe organigram op en adviseren naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

  • Scan/momentopname van uw volledige personeelsstructuur wat betreft de sociale wetgeving

o   Tijdens ons bezoek bekijken we alle documenten die u op dat moment hebt met betrekking tot de sociale wetgeving.

o   Welke documenten komen zoal aan bod:

- Uw arbeidsreglement

- De arbeidsovereenkomsten van alle werknemers in dienst

- De functieomschrijvingen en de daaraan gekoppelde verloning

- De documenten voor RSZ / Arbeidsongevallenverzekering / Bedrijfsvoorheffing en dergelijke.

- Loonfiches en uit dienst documenten.

o   U krijgt van ons een uitgebreid rapport met aanbevelingen voor optimalisatie van deze documenten zodat u een controle door de Sociale Inspectie met een gerust geweten kan doorstaan.

  • Implementatie van functieanalyses en functiebeschrijving op projectmatige basis.

o   Wij analyseren uw huidige functies die u momenteel hanteert in vergelijking met uw sector.

o   Iedere functie wordt omschreven op een duidelijke en transparante manier, zodat u hiermee direct aan de slag kunt.

o   Na het in kaart brengen van uw organigram en uw personeelsbestand implementeren we uw personeelsbestand in de functieanalyse.

 

 Ons erkenningsnummer voor Advies is DV.A220066

Stappenplan:

Stap 1: U sluit een overeenkomst met een erkende dienstverlener, in dit geval Ondernemers Actief. 
Dat gebeurt aan de hand van een inschrijving of de opmaak van een samenwerkingsvoorstel. 

Stap 2: U doet een subsidieaanvraag via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen .
Opgelet: de aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de prestaties of opleiding gebeuren!

Stap 3: Uw aanvraag wordt automatisch goedgekeurd en u kan gelijktijdig met uw subsidieaanvraag ook uw eigen bijdrage in de portefeuille storten. 
De btw (en eventuele restbedrag) stort u rechtstreeks op de rekening van Ondernemers Actief

Stap 4: Nadat de Vlaamse Overheid het nettobedrag gedeeltelijk heeft aangevuld, geeft u de opdracht om het nettobedrag door te storten op de rekening van Ondernemers Actief

Met bijkomende vragen kan u altijd bij ons terecht via info@oactief.be of op telefoonnummer 03/877.96.48