Onze nieuwsberichten


Bijdrage jaarlijkse vakantie arbeiders

Ondernemers Actief - Bijdrage jaarlijkse vakantie arbeiders

De debetberichten voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders komen er weer aan.


De totale bijdrage bestemd voor de regeling jaarlijkse vakantie van de handarbeiders en gelijkgestelden bedraagt 15,84 % van de brutolonen (aan 108 %).

Een gedeelte hiervan (5,57 %) wordt driemaandelijks, samen met de andere bijdragen geïnd. Het resterende gedeelte van 10,27 % maakt jaarlijks het voorwerp uit van een debetbericht.

De RSZ stelt dit debetbericht op basis van de aangiften van het vorige kalenderjaar op, en verstuurt het aan de werkgevers eind maart.

Het bedrag ervan is verschuldigd op 31 maart en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ betaald zijn.

Voor de werkgevers uit de bouwsector geldt deze bijzondere inningswijze alleen voor de erkende en industriële leerlingen en de stagiairs in opleiding tot ondernemingshoofd.