Onze nieuwsberichten


Bijpassing tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Ondernemers Actief - Bijpassing tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Bijpassing tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Met ingang van 01.01.2024 dalen de werkloosheidsuitkeringen van RVA bij tijdelijke werkloosheid van 65% naar 60% van het (begrensde) loon.

Ter compensatie zal de werkgever (of het fonds indien voorzien in een cao) een aanvullende vergoeding van € 5,00/dag gedekt door een werkloosheidsuitkering moeten betalen aan de werknemers bovenop de uitkering bij tijdelijke werkloosheid. De aanvullende vergoeding is verschuldigd voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid m.u.v. tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en medische overmacht.

 Werknemers met een bruto maandloon lager dan € 4.000,00 hebben vanaf de eerste werkloosheidsdag recht op dit supplement.

Indien het bruto maandloon hoger is dan € 4.000,00 is er pas recht vanaf de 27e dag gedekt door werkloosheid per jaar bij dezelfde werkgever.